اقتصاد ایران و دلهره و یاس ایرانیان

03 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، افزایش سریع و بی وقفه قیمت ها، همراه با سقوط بی سابقه ارزش ریال، در مقابل دلار آمریکا پس از احیای تحریم های آمریکائی علیه برنامه های موشکی، اتمی و اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه، باعث دلهره و یاس بسیاری از ایرانیان شده است.