اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار

17 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی و مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی یکی از دروایش زندانی در این باره توضیح می دهند. گزارش کوروش صحتی