برخورد نامناسب نیروی انتظامی با کباب و بلال فروشی‌‌های کنار خیابان

16 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلمی که یکی از بینندگان برای صدای آمریکا فرستاده، یک درجه دار پلیس بساط جگرکی و بلال فروشی در سه راه آذری را بر هم می زند.