نیاز ایران به خرید ۵۰۰ هواپیمای جدید برای نوسازی ناوگان هوایی

28 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات سازمان هواپیمایی ایران از نیاز ایران به خرید ۵۰۰ هواپیمای جدید خبر داده اند .در پی رسیدن به تفاهم هسته ای لوزان میان ایران و گروه ۱+۵ مدیران شرکت هواپیمایی ایران ابراز امیدواری کرده اند تا با لغو تحریمهای بین المللی ناوگان فرسوده ایران جانی دوباره بگیرد . گزارش کوروش صحتی