بارها با خطر مرگ مواجه شده ام؛ گفتگوی کامل با رضا دقتی عکاس خبرنگار ایرانی

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا دقتی عکاس/خبرنگار ایرانی در گفت و گو با بهنود مکری از بخش فارسی صدای آمریکا درباره فعالیت های خبری، پروژه های انساندوستانه و همکاری با نشریه نشریه «نشنال جئوگرافیک» توضیحاتی داد