آتش‌سوزی مجدد در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شعله های آتش در پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر با وجود مهار اولیه باردیگر زبانه کشیده است. این مجتمع از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی ایران است.