چرا دادگاه آمریکایی، جمهوری اسلامی را به پرداخت ۱۰۰ میلیون غرامت محکوم کرد

20 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به حکم يک قاضی ارشد فدرال آمريکا جمهوری اسلامی ايران به جرم دست داشتن سپاه پاسداران انقلاب در بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در ظهران عربستان سعودی ملزم به پرداخت بيش از ۱۰۴ ميليون دلار غرامت به بازماندگان و وابستگان قربانيان اين پرونده است.