نگاهی به واکنش دادستان تهران برای برخوردهای اخیر با پارتی ها؛ "نیروی انتظامی و قوه قضاییه فعالند"

17 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادستان تهران می‌گوید که دستگیری‌‌های گسترده اخیر در مهمانی‌‌ها و یک رستوران، به معنای شیوع فساد در جامعه نیست بلکه نشانه فعال بودن نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.