مخالفت نمایندگان امضا کننده، با طرح سه فوریتی «توقف مذاکرات هسته‌ای»

22 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هشتاد نماینده مجلس ایران طرحی ۳فوریتی بنام "توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکا" را به هیأت رئیسه مجلس ارائه دادند.این طرح که همزمان با حضور هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران در وین اتریش صورت گرفته با انتقادهایی در میان برخی از امضا کنندگان این طرح نیز مواجه شده است. گزارش کوروش صحتی