فیلمی از جلسه غیرعلنی مجلس درباره فیلم توهین نماینده سراوان

28 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این هفته فیلمی از درگیری یک مامور گمرک با نماینده سراوان پخش شد. فیلم جدیدی از جلسه غیر علنی مجلس بعد از آن منتشر شده که در آن علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار برخورد با کسی که فیلم گرفته می شود. نماینده هتاک هم دیگر همکاران خود را تهدید می کند که «اگه من کوتاه بیام فردا نوبت شماست.»

این هفته فیلمی از درگیری یک مامور گمرک با نماینده سراوان پخش شد. فیلم جدیدی از جلسه غیر علنی مجلس بعد از آن منتشر شده که در آن علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار برخورد با کسی که فیلم گرفته می شود. نماینده هتاک هم دیگر همکاران خود را تهدید می کند که «اگه من کوتاه بیام فردا نوبت شماست.»