مقام دولتی ایران: پارازیت سرطان زاست و باید حذف شود

11 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مسوولین سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد «پارازیت سرطان زاست و باید حذف شود.» سعید متصدی گفت که سازمان متبوعش از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت ها خواست برای مقابله با آنچه در ایران به آن «تهاجم فرهنگی» گفته می شود، تصمیم دیگری گرفته شود.