شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا: هدف پروژه ققنوس کمک به فردای ایران در همه زمینه ها است

03 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاشیه مراسم اعلام رسمی پروژه ققنوس، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا شرکت کرد.