تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت پدیده شاندیز در مشهد

04 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مالباختگان شرکت پدیده شاندیز در مشهد روز سه شنبه چهارم دی‌ماه دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان در این تجمعات خواستار محاکمه مدیرعامل این شرکت و رسیدگی به مطالباتشان شدند.