راه اندازی سایت دولتی همسر گزینی در ایران

25 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت ورزش و جوانان ایران در نظر دارد برای مبارزه با آنچه آشنایی"غیر اخلاقی" جوانان دختر و پسر در وب سایت های دوستیابی آنلاین نامیده سایتی رسمی برای جوانانی که به دنبال ازدواج هستند راه اندازی کند .