هشدار کارشناس کویتی در مورد تلاش نفتی ایران پس از رفع تحریم ها

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کارشناس کویتی میگوید ایران بهتر است، پس از برداشتن تحریم های غرب، بجای افزایش صادرات نفت، روابط تجاری خود را با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گسترش دهد، کارشناس کویتی هشدار داده که افزایش صادرات نفتی ایران تنش های موجود در اوپک را تشدید، و تداوم آن بقای این سازمان را تهدید میکند.