معامله شل، دومین شرکت بزرگ نفتی با ایران

20 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت نفتی شل دومین شرکت بزرگ نفتی است که پس از رفع تحریم های بین المللی علیه تهران و اجرای برجام خرید نفت از ایران را از سر گرفته است. صادرات نفتی ایران به روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده که تقریباً مشابه میزانِ پیش از اعمال تحریم هاست.