افزایش صادرات روسیه و اعضای اوپک کاهش صادرات ایران را جبران کرده است

20 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ماهانه اوپک نشان می دهد که افزایش صادرات روسیه و کشورهای عضو اوپک، کاهش صادرات نفت ایران در آستانه تحریم های آمریکا را جبران کرده است.