بانک جهانی: افزایش تولید ایران و افت بهای نفت موجب افزایش رشد اقتصادی کشور می شود

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی با ابراز خوشبینی نسبت به رشد اقتصای ایران پس از لغو تحریمهای بین المللی در اطلاعیه ای نوشته است ایران می تواند از این فرصت استفاده کرده و با اتخاذ یک سیاست مناسب اقتصاد خود را در مسیر رشد پایدار قرار دهد. گزارش کوروش صحتی