قراردادهای جدید نفتی

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لغو تحریم های اقتصادی ایران می تواند فرصت مناسبی در اختیار این کشور قرار دهد تا به بازار جهانی نفت بازگردد.وزارت نفت ایران امیدوار است با ارایه قراردادهای جدید نفتی،شرکتهای بزرگ نفتی را برای حضور در میادین نفت و گاز ایران تشویق کند.برخی از منتقدان می گویند این قراردادها به نفع منافع ملی ایران نیست.