رویترز: کشمکش‌ سیاسی داخلی مانع احیای صنعت نفت ایران است

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد تنش و کشمکش‌های سیاسی داخلی ایران مانع احیا و بازسازی صنعت نفت بزرگ اما فرسوده این کشور نفت‌خیز شده است.