افزایش قیمت بنزین، آزمونی برای دولت روحانی

05 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ایران ارائه بنزین و گازوئیل در جایگاههای سوخت با قیمت های جدید از نیمه شب پنجشنبه آغاز شد. 700 تومان برای هر لیتر بنزین سهمیه ای و 1000 تومان برای هر لیتر بنزین آزاد نرخ های اعلام شده جدید است. گزارش از کوروش صحتی