واکنش رسانه های ایران به افزایش قیمت سوخت

06 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران که در راستای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد با واکنشهای مختلفی در رسانه های داخلی ایران روبرو شده است. ارائه بنزین و گازوئیل در جایگاههای سوخت با قیمت های جدید از نیمه شب پنجشنبه آغاز شد. جزییات بیشتر در گزارش کوروش صحتی