لیست بلند چالشها و آبهای پرامواج سیاسی در واشنگتن در برابر باراک اوباما

15 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرچه جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای پیروزی قاطعی به دست آوردند، و در هر دو مجلس کنگره آمریکا اکثریت را کسب کردند،اما باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا کماکان مسئول اجرایی دولت، و از جمله سیاست خارجی کشور است.