جواد ظریف: نگارش پیش نویس توافق جامع اتمی پنجشنبه آغاز می شود

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ظریف در جلسه ای در دانشگاه نیویورک،گفت اگرچه نگارش متن توافق نهایی زمان می برد،ایران از همه فرصت ها برای حصول توافق قبل از ۳۰ ژوئن استفاده خواهد کرد. وی همچنین درباره خبرنگار زندانی آمریکایی- ایرانی واشنگتن پست و کشتی توقیف شده توسط نیروهای دریایی ایران توضیحاتی داد.