گفتگوی هسته ای ایران و اتحادیه اروپا

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دیدار هماهنگ کننده سیات خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با هدف پی گیری گفتگوهای هسته ای و دستیابی به توافق جامع پیش از اتمام مهلت مذاکرات.آقای ظریف روز دوشنبه اعلام کرد که نگارش متن با حضور هیأت های گروه ۱+۵ در نیویورک از چهارشنبه آغاز خواهد شد.