کاخ سفید: جمهوری‌خواهان از دخالت در مذاکرات پرهیز کنند

24 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید در نامه‌ای خطاب به‌سناتورهای جمهوری‌خواهی که در لایحه پیشنهادی خود اعتبار هرگونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را منوط به تایید کنگره آمريکا کرده‌اند، خواست تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با ایران از دخالت در روند این مذاکرات پرهیز کنند. گزارش از نورا شاهسون.