انتظار برای تایید اقدامات ایران در اجرای برجام از سوی آژانس

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بار ديگر همه نگاهها به وين پايتخت اتريش است. به دفتر آژانس بين المللى انرژى اتمى كه قرار است گزارش مربوط به تاييد انجام تعهدات ايران براى آغاز برجام را منتشر كند. اين گزارش پيش نياز اجراى رسمى توافق اتمى با ايران است. گزارش نيلوفر پورابراهيم از وين