أخرین گزارش مذاکرات در روز شنبه

20 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به گزارش نیلوفر پورابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در وین، گفتگوهای مذاکره کنندگان ایران و آمریکا به ریاست جان کری و محمدجواد ظریف، با حضور معاونان آنها، برگزار شد.