مذاکرات اتمی ایران و ۱+۵ در وین از سر گرفته شد

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیش از ضرب الاجل پایان ۳۰ ژوئن، دور دیگری از مذاکرات اتمی ایران با گروه ۱+۵ با حضور مقامات ارشد روز پنجشنبه در وین برگزار شد و پس از آن، کارشناسان فنی گفتگوها را پیگیری می کنند. ایران و قدرت های جهانی در این گفتگوها در مورد نگارش متن توافق جامع اتمی کار می کنند.گزارش نیلوفر پورابراهیم