دور هفتم مذاکرات ایران و ۱+۵ برای نگارش متن توافق جامع اتمی آغاز شد

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که تنها ۲۰ روز به پایان مهلت تعیین شده ایران و قدرت‌های جهانی برای رسیدن به توافق جامع اتمی باقی مانده، دور دیگری از گفتگوها با هدف نگارش متن نهایی توافق روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد.گزارش نیلوفر پورابراهیم