تردید در اعلام توافق در وین تا پایان روز دوشنبه

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجود اینکه ضرب الاجل رسیدن به توافق هسته ای روز دوشنبه به پایان می رسد اما گزارشها از وین حاکی وجود تردید در اعلام توافق هسته ای تا پایان روز دوشنبه است.گزارش نیلوفر پورابراهیم