نظر ایرانیان مقیم آمریکا دربارۀ توافق هسته ای چیست؟

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب در لس آنجلس، تفاوتی بر تأثیر بازتاب خبر های نقض حقوق بشر در ایران بین نسل های اول و دوم در آمریکا نمی بیند. او می گوید در رابطه با حقوق بشر این دو نسل قابل تفکیک نیستند و هر دو خواهان رعایت حقوق بشر و شمول آن به همگان هستند.