واکنش ها به افشاگری آسوشیتدپرس از توافق محرمانه ایران و آژانس

29 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در مورد بازرسیها از پارچین را رد میکند. یوکیا آمانو مدیرکل آژانس ساعاتی پیش بیانیه ای با این مضمون صادر کرد. آقای آمانو گفته است گزارش مذکور تحریف در روشهای راستی آزمائی آن نهاد است. (او گفته گزارش باعث ناراحتی اش شده). گزارش گیتا آرین