مروری تصویری بر مذاکرات اتمی ایران از سپتامبر ۲۰۱۳ تاکنون

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصاویر و گرافیک هایی که به مذاکرات در حال انجام بر سر برنامه هسته ای ایران مرتبط است.گزارش حمیده آرمیده