خواسته های کشورهای مذاکره کننده و همسایه ایران از توافق اتمی

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشورهای مذاکره کننده بر این باورند که توافق نهایی، ایران را از دستیابی به سلاح اتمی بازخواهد داشت ودرب بازار بکر ایران بر روی کالاهایشان باز خواهد شد، اما کشورهای همسایه ایران معتقدند که ایران با حفظ زیر ساخت اتمی خود بالاخره به سلاح اتمی دست خواهد یافت.