توافق هسته ای با ایران مشروط به تصویب کنگره نشد

23 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش جمهوریخواهان دیروز در سنا برای رای گیری در مورد طرحی که هر گونه توافقی با ایران را منوط به تصویب کنگره میکند با مخالفت دمکراتها روبرو شد.جمهوریخواهان گفتند هدف آنها اطمینان از دخالت کنگره در روند رسیدن به توافق با ایران پیش از سوم آذر است. گزارش شهلا آراسته از کنگره