رای‌گیری بر سر طرح بررسی توافق ایران در دستور کار پنجشنبه سنا

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا رای گیری در مورد طرح بررسی توافق اتمی با ایران توسط کنگره را در دستور کار روز پنجشنبه قرار داده است.گزارش شهلا آراسته