رأی‌گیری بر سر طرح بررسی توافق اتمی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح بازنگری توافق اتمی ایران را به رای می گذارد. رهبری جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان امروز مصوبه سنا را درباره توافق با ایران در صحن مجلس به رای می گذارد. گزارش شهلا آراسته