مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی توافق اتمی با ایران تشکیل جلسه می‌دهد

17 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی به منظور رسیدن به توافق جامع هسته‌ای همچنان در وین پایتخت اتریش ادامه دارد، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از تشکیل جلسه این کمیته در روز پنجشنبه در همین زمینه خبر داد. گزارش شهلا آراسته