مذاکره کنندگان اتمی آمریکا از توافق ژنو دفاع کردند

16 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات ارشد آمریکائی در مذاکرات اتمی آمریکا با ایران در برابر سناتورهای شکاک کنگره قویا از توافق موقت ژنو دفاع کردند. گزارش شهلا آراسته.