آغاز بحث در سنا بر سر طرح «بررسی توافق اتمی با ایران در کنگره»

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سنای آمریکا از روز دوشنبه بحث در مورد طرح پیشنهادی بررسی توافق اتمی با ایران در کنگره را آغاز می کند. کاخ سفید تاکید کرده است هرگونه تغییر در طرح با وتوی رئیس جمهوری آمریکا روبرو می شود. گزارش شهلا آراسته