سردرگمی مقامات ایران برای برگزاری جشن هسته ای

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه هنوز از توافق نهایی ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک خبری نیست، برگزاری جشن بعد از توافق احتمالی، در ایران هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. با اینکه پیشتر مقام های پلیس از برگزاری جشن هسته ای و شادی مردم استقبال کرده بودند اما برخی مقام ها نظری مخالف دارند. گزارش آرش سیگارچی