مذاکرات هسته ای وین بدون نتیجه پایان یافت

27 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دور چهارم مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی در وین که با دشواری و آهسته پیش می رفت برغم خوش بینی ها عصر جمعه بدون نتیجه به پایان رسید. مذاکره کنندگان ولی امیدوارند بتوانند تا 20 ژوییه به توافقنامه نهایی دست یابند