نظرات کاوه موسوی و علیرضا نامور حقیقی از نیات ایران در تعامل با جامعه جهانی

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوه موسوی کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با صدای آمریکا، گفت اگر حکومت ایران امروز امتیازاتی می‌دهد، به این دلیل است که نسبت به بقای خودش تردید دارد. اما به عقیده علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این گرایش هم در جامعه مورد حمایت قرار گرفته و هم در بلوک قدرت.