فابیوس: فرانسه توافق با ایران بدون امکان بازرسی از مراکز نظامی را نمی‌پذیرد

06 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که دور دیگری از گفتگوها در وین برای نگارش پیش نویس متن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که پاریس توافق هسته‌ای بدون امکان دسترسی به تمام مراکز هسته‌ای از جمله مراکز نظامی ایران را نمی‌پذیرد.