وزیر خارجه بریتانیا: ایران برای رسیدن به توافق انعطاف بیشتری نشان دهد

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در حالی که حساسیت گفتگوهای هسته‌ای جاری بین قدرت‌های جهانی و ایران به منظور رسیدن به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای این گفتگوها بیشتر می‌شود، بریتانیا از تهران خواسته است برای رسیدن به توافق انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.