فابیوس: پیشرفت هایی در مذاکرات وین بدست آمده است

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا اعلام کرد از طریق مذکرات، بر سر نظام دسترسی سازمان ملل متحد به تاسیسات مشکوک اتمی در ایران توافقی حاصل شده است. این خبر را خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد.درهمین حال، وزیر امورخارجه فرانسه گفت مذاکره کنندگان در گفتگوهای اتمی با ایران تاریخ جدیدی برای اتمام مذاکرات تعیین نکرده اند.