برگزاری دومین روز مذاکرات معاونان وزارت خارجه‌ ایران و آمریکا

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات معاونان وزارتخارجه ایران و آمریکا روز شنبه در زوریخ سوییس برگزار شد. سرپرستی هیات های دو کشور را عباس عراقچی و وندی شرمن به عهده داشتند. قرار است هیات ایرانی پنجشنبه این هفته با سه کشور اروپایی در استانبول گفت و گو کند.