واکنشهای متفاوت نسبت به تمدید مهلت مذاکرات اتمی میان گروه ۱+۵ و ایران

04 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروههائی که از ابتدا نسبت به نیت ایران در انجام مذاکرات خوشبین نبوده می گویند باید سایهء تحریمهای بیشتر بر سر آنکشور نگاه داشته شود تا شاید مذاکرات نتیجه دهد. از سوی دیگر، ادامه مذاکرات به نفع برخی کشورهای تولید کنندهء نفت است.