تلاش اروپایی ها برای حفظ برجام و اصلاح همزمان آن

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات اروپائی برای حفظ منافع تجاری شان در ایران تلاش هائی را آغاز کرده اند که درخواست از آمریکا برای معاف شدن از تحریم های آمریکائی پس از خروج آمریکا ار برجام بخشی از آن است. آنها همزمان تاکید می کنند که توافق برجام نقایصی دارد که باید از طریق گفتگو با تهران برطرف شود.